SPOTKANIA INFORMACYJNE W GMINACH

Podczas prac nad drugim etapem projektu „Koncepcji zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego LKP Lasy Elbląsko-Żuławskie” przedstawicieleBiura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddziału w Gdyni (Nina Sokołowska) oraz Nadleśnictwa Elbląg (Jarosław Mytych) dzięki uprzejmości władz gminnych brali udział w posiedzeniach Rad Gmin Tolkmicko (dn. 19.05. br.), Sztutowo (dn. 23.06. br.), Elbląg (dn. 24.06. br.), Markusy (dn. 30.07. br.), Milejewo (17.09. br.), Krynica Morska (1.10. br.). Występując w roli zaproszonych gości przedstawiali zgromadzonym szeroko składowe i tematykę Projektu, dotychczasowe wyniki prac oraz oczekiwane efekty końcowe. Odpowiadali na wszelkie pytania i wątpliwości, zachęcali do dalszej, aktywnej współpracy przy tworzeniu całej koncepcji.
Słuchacze mogli zapoznać się z mapami zasięgu opracowania, problemami towarzyszącymi pracom nad projektem, zakresem prac terenowych oraz harmonogramem całego przedsięwzięcia. Niejednokrotnie pojawiały się liczne pytania o zasady współpracy oraz ewentualne korzyści płynące z „Koncepcji…” dla gmin i ich mieszkańców.
W ogólnym ujęciu - spotkania w gminach miały na celu przede wszystkim przekonać zebranych, że finalny efekt prac może być dla jednostek samorządu terytorialnego opracowaniem niezwykle przydatnym – dokumentem pomocniczym podczas opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego oraz planowania rozwoju turystyki na danym terenie. Dodatkowym atutem jest tutaj fakt, że całkowite koszty „Koncepcji zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego LKP Lasy Elbląsko-Żuławskie” ponoszą Lasy Państwowe a Gminy będą mogły skorzystać już z gotowej publikacji.

Kody QR

Stworzyliśmy bazę kodów QR dla atrakcji turystycznych na obszarze Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Elbląsko – Żuławskie.

Wystarczy wczytać kod w terenie, a aplikacja wyświetli informacje o obiekcie.

Dowiedz się więcej o kodach QR