Finał prac

Finał prac nad koncepcją zagospodarowania turystyczno- rekreacyjnego LKP Lasy Elbląsko-Żuławskie, zawierającą część ogólną i szczegółową wraz z programem działań w zakresie rozwoju turystyki na lata 2017-2035

Zakończono prace nad III etapem zagospodarowania turystyczno- rekreacyjnego LKP Lasy Elbląsko-Żuławskie. Efektem prac są:
1. Koncepcja zagospodarowania turystyczno- rekreacyjnego LKP Lasy Elbląsko-Żuławskie, zawierająca część ogólną i szczegółową wraz z programem działań w zakresie rozwoju turystyki na lata 2017-2035
2. Lista kodów QR dla obiektów zagospodarowania turystycznego i paraturystycznego oraz atrakcji turystycznych na obszarze LKP

Oraz mapy:
3. Szczegółowa koncepcja zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego lasów wraz z lokalizacją działań w zakresie rozwoju turystyki (z uwzględnieniem stref udostępniania lasu dla ruchu turystycznego oraz przebiegu strumieni komunikacyjnych)
4. Ogólna koncepcja zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenów nieleśnych

Dokumentację można pobrać w zakładce wyniki prac.
Pobierz wyniki III ETAP

Kody QR

Stworzyliśmy bazę kodów QR dla atrakcji turystycznych na obszarze Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Elbląsko – Żuławskie.

Wystarczy wczytać kod w terenie, a aplikacja wyświetli informacje o obiekcie.

Dowiedz się więcej o kodach QR