Zakończono II etap prac

Zakończono II etap prac. Dokumentacja, która powstała w ramach II etapu to :

 1. Diagnoza uwarunkowań i stanu rozwoju turystyki w LKP Lasy Elbląsko-Żuławskie PDF;
 2. Dokumentacja kwestionariuszy i analiza wyników badań kwestionariuszowych turystów (udostępniana tylko w formie papierowej);
 3. Koncepcja i wstępny projekt strony internetowej informującej o rezultatach realizacji projektu (projekt strony - http://elblag.turystyka.lasy.gov.pl/);

Oraz mapy:

 1. Walory turystyczne
 2. Zagospodarowanie turystyczne
 3. Ruch turystyczny
 4. Ocena atrakcyjności turystycznej
 5. Ocena natężenia zagospodarowania i ruchu turystycznego
 6. Ocena chłonności i pojemności turystycznej
 7. Ocena przydatności terenu dla realizacji form turystyki i lokalizacji zagospodarowania turystycznego
 8. Ocena przydatności terenu dla realizacji edukacji i lokalizacji zagospodarowania edukacyjnego
 9. Kompleksowa ocena terenu dla realizacji form turystyki i wypoczynku (z uwzględnieniem edukacji)

Kody QR

Stworzyliśmy bazę kodów QR dla atrakcji turystycznych na obszarze Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Elbląsko – Żuławskie.

Wystarczy wczytać kod w terenie, a aplikacja wyświetli informacje o obiekcie.

Dowiedz się więcej o kodach QR