Dokumenty

Wykaz pozyskanych materiałów i dokumentów analizowanych w projekcie:

1. Ewaluacja Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Grudzień 2013 – kwiecień 2014.
2. Informacja o ruchu turystycznym w województwie warmińsko – mazurskim w 2013 roku. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn. Kwiecień 2013.
3. Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD – Wysoczyzna Elbląska na lata 2009 – 2015. Milejewo, Młyna, Tolkmicko. 2009.
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obręb geodyzjny Kamionek Wielki. Projekt Planu. Gmina Tolkmicko. Gdańsk, lipiec 2013.
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Gdańską a wodami Zalewu Wiślanego od działki nr 368/4 do działki nr 642. Rada Miasta Krynica Morska Uchwała Nr XXVI/240/2005 Z dnia 14.10.2005 r.
6. Plan odnowy miejscowości Bronowo, Broniewko, Wiśniowka i Szkaprawa. Załącznik do uchwały nr XLIII/452/10 Rady Gminy Stegna.
7. Plan odnowy miejscowości Chełmek Osada. Załącznik do uchwały nr XL/408/10 Rady Gminy Stegna.
8. Plan odnowy miejscowości Drewnica. Załącznik do uchwały nr XXXI/304/09 Rady Gminy Stegna.
9. Plan odnowy miejscowości Dworek, Niedźwiedzica, Niedźwiedziówka, Stare Babki, Wybicko. Załącznik do uchwały nr IX/77/2011 Rady Gminy Stegna.
10. Plan odnowy miejscowości Izbiska. Załącznik do uchwały nr XXVIII/267/2009 Rady Gminy Stegna.
11. Plan odnowy miejscowości Jantar. Załącznik do uchwały nr XXII/210/2012 Rady Gminy Stegna.
12. Plan odnowy miejscowości Junoszyno. Załącznik do uchwały nr XXIII/232/09 Rady Gminy Stegna.
13. Plan odnowy miejscowości Karszewo na lata 2013 – 2020. Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/213/2013/ Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 24 października 2013 roku.
14. Plan odnowy miejscowości Lubstowo na lata 2012 – 2019. Załącznik nr 1 do Uchwały 198/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 19 czerwca 2012 r.
15. Plan odnowy miejscowości Mikoszewo. Załącznik do uchwały nr VIII/65/2011 Rady Gminy Stegna.
16. Plan odnowy miejscowości Nowy Staw. Załącznik nr 1 do Uchwały 310/2009 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 28 maja 2009 r.
17. Plan odnowy miejscowości Rybina. Załącznik do uchwały nr XXVIII/265/2009 Rady Gminy Stegna.
18. Plan odnowy miejscowości Stegienka. Załącznik do uchwały nr XXVIII/268/2009 Rady Gminy Stegna.
19. Plan odnowy miejscowości Stegna. Stegna. 2008.
20. Plan odnowy miejscowości Stobiec. Załącznik do uchwały nr XXVIII/266/2009 Rady Gminy Stegna.
21. Plan odnowy miejscowości Tujsk. Załącznik do uchwały nr XXV/241/2012 Rady Gminy Stegna.
22. Plan odnowy miejscowości Żuławki i Książe Żuławy. Załącznik do uchwały nr XLIII/451/10 Rady Gminy Stegna.
23. Plan odnowy sołectwa Cerkiew na lata 2011 – 2020. Załącznik do uchwały nr XV/84/2012 z dnia 2 lutego 2012 r. Rady Gminy Ostaszewo.
24. Plan odnowy sołectwa Gniazdowo na lata 2011 – 2020. Załącznik do uchwały nr XV/83/2012 z dnia 2 lutego 2012 r. Rady Gminy Ostaszewo.
25. Plan odnowy sołectwa Jeziernik na lata 2011 – 2020. Załącznik do uchwały nr XV/86/2012 z dnia 2 lutego 2012 r. Rady Gminy Ostaszewo.
26. Plan odnowy sołectwa Nowa Kościelnica na lata 2011 – 2020. Załącznik do uchwały nr XV/80 /2012 z dnia 2 lutego 2012 r. Rady Gminy Ostaszewo.
27. Plan odnowy sołectwa Ostaszewo na lata 2011 – 2020. Załącznik do uchwały nr XV/82/2012 z dnia 2 lutego 2012 r. Rady Gminy Ostaszewo.
28. Plan odnowy sołectwa Palczewo na lata 2011 – 2020. Załącznik do uchwały nr XV/85/2012 z dnia 2 lutego 2012 r. Rady Gminy Ostaszewo.
29. Plan odnowy sołectwa Piaskowiec na lata 2011 – 2020. Załącznik do uchwały nr XV/81 /2012 z dnia 2 lutego 2012 r. Rady Gminy Ostaszewo.
30. Program rozwoju produktów turystycznych województwa pomorskiego na lata 2008 – 2013. Pomorskie Studia Regionalne. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Gdańsk. 2008.
31. Raport z badań krajowego ruchu turystycznego w województwie pomorskim 2008. Pomorskie Studia Regionalne. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Gdańsk. 2008.
32. Strategia Rozowju Województwa Pomorskiego 2020. Sejmik Województwa Pomorskiego. Gdańsk. 2012.
33. Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka na lata 2014 – 2020. Gdańsk, kwiecień 2014.
34. Strategia Rozwoju powiatu Elbląskiego na lata 2007 – 2015. Zarząd Powiatu w Elblągu. Elbląg. 2007.
35. Strategia Rozwoju Powiatu Nowodworskiego. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Nowy Dwór Gdański. Lipiec, 2002.
36. Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego województwa wrmińsko – mazurskiego do roku 2025. Olsztyn, 25 czerwca 2013.
37. Strategia rozwoju turystyki w województwie pomorskim na lata 2004 – 2013. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Gdańsk. 2004.
38. Strategia rozwoju województwa warmińsko – mazurskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Olsztyn. Czerwiec, 2010.
39. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gronowo Elbląskie. Wójt Gminy Gronowo Elbąskie. Gronowo Elbląskie. 2011.
40. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Krynica Morska. Uchwała Nr III\24\02 Rady Miejskiej Krynicy Morskiej z dnia 30 grudnia 2002 roku.
41. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lichnowy – zmiana, aktualizacja. Uchwała Nr XLIII/435/10 Rady Gminy Lichnowy z dnia 13 sierpnia 2010 roku.
42. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Markusy. Markusy. 2009.
43. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stare Pole. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Stare Pole Nr XXXVI/254/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 roku.
44. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Elbląg. Uchwała Nr 165/XXIII/2000 Rady Gminy Elbląg z dnia 29 września 2000 roku.
45. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ostaszewo.
46. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stegna. 2004.
47. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Młynary. Burmistrz Miasta i Gminy Młynary.
48. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Nowy Staw. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 334/2009 Rady Miejskiej Nowy Staw z dnia 31 sierpnia 2009 roku.
49. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Frombork. Uchwała Nr X/54/07 Rady Miejskiej Gminy Frombork z dnia 28 czerwca 2007 roku.
50. Uchwała Nr VIII/60/2011 Rady Gminy w Sztutowie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo.
51. Uchwała Nr VIII/62/2011 Rady Gminy w Sztutowie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo.
52. Uchwała Nr VIII/63/2011 Rady Gminy w Sztutowie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo.
53. Uchwała Nr XXX/270/09 Rady Gminy w Sztutowie z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo.
54. Uchwała Nr XXX/271/09 Rady Gminy w Sztutowie z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo.
55. Uchwała Nr XXX/272/09 Rady Gminy w Sztutowie z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo.
56. Uchwała Nr XXX/273/09 Rady Gminy w Sztutowie z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo.
57. Uchwała Nr XXX/275/09 Rady Gminy w Sztutowie z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo.
58. Uchwała Nr XXX/276/09 Rady Gminy w Sztutowie z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo.
59. Uchwała Nr XXXII/292/2010 Rady Gminy w Sztutowie z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo.
60. Uchwała Nr 189/XXII/2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwór Gdański dla części obrębów: Lubieszewo i Orłowo.
61. Uchwała Nr 190/XXII/2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwór Gdański dla części obrębów: Kmiecin, Myszewko, Marynowy, Orłowo, Tuja, Lubieszewo, Gozdawa, Żelichowo, Starocin.
62. Uchwała Nr 238/XXXVI/97 Radmy Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim, Uchwała Nr XXXV/109/97 Rady Gminy Ostaszewo, Uchwała Nr XXXIX/283/97 Rady Gminy Stegna z dnia 28 listopada 1997 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Małej Holandii”.
63. Uchwała Nr 338/2009 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Brzózki, Stawiec, Kącik, Pręgowo Żuławskie, Trępnowy.
64. Uchwała Nr 355/LI/2014 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Staw w zakresie działki nr 71/3 położonej w obrębie Chlebówko.
65. Uchwała Nr 356/LI/2014 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Lipinka, Gmina Nowy Staw.
66. Uchwała Nr 357/LI/2014 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Nidowo, Gmina Nowy Staw.
67. Uchwała Nr 474/2010 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Świerki, Chlebówka, Martąg, Dębina, zwanego „Park Elektrowni Wiatrowych – zespół Świerki”.
68. Uchwała Nr 475/2010 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Mirowo, Brzózki, Chlebówka gmina Nowy Staw, zwanego „Park Elektrowni Wiatrowych – zespół Mirowo”.
69. Uchwała Nr 476 /2010 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 28 października 2010 r. w w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dębina Wieś.
70. Uchwała Nr IV/31/11 Rady Miejskiej W Krynicy Morskiej z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nadmorskiej strefy centralnej Krynicy Morskiej dla terenów oznaczonych symbolem 6.MU, 14.KD-X.
71. Uchwała Nr IX/55/2009 Rady Gminy Markusy z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM-ZABUDOWA MIESZKANIOWA w Markusach.
72. Uchwała Nr V/25/2011 Rady Gminy Stegna z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jantar.
73. Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych w obrębie Nowa Wieś.
74. Uchwała Nr VI/50/11 Rady Miasta Krynica Morska z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nadmorskiej strefy centralnej Krynicy Morskiej dla terenu oznaczonego symbolem 4.U.
75. Uchwała Nr VII/55/2003 Rady Gminy Milejewo z dnia 18 czerwca 2003 roku w sprawie miejscowego palnu zagospodarowania przestrzennego gminy Milejewo.
76. Uchwała Nr VIII/39/2011 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Młynary.
77. Uchwała Nr X/96/2011 Rady gminy Malbork z dnia 29 września 2011 r. w sprawie sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentuwsi Nowa Wieś gm. Malbork obejmującego działki nr 8/298, 8/297, 8/249 i 8/250.
78. Uchwała Nr XI/68/2007 Rady Miejskiej Gminy Frombork z dnia 27 września 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Frombork.
79. Uchwała Nr XII/101/2012 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach Szaleniec, Złotowo, Krzyżanowo, Kraszewo, Stare Pole i Królewo.
80. Uchwała Nr XIII/64/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Nowa Cerkiew i Palczewo.
81. Uchwała Nr XLIII/437/2014 Rady Gminy Stegna z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stegna – Centrum.
82. Uchwała Nr XLIII/438/2014 Rady Gminy Stegna z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jantar.
83. Uchwała Nr XLIX/321/10 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego jednostkę osadniczą Kadyny.
84. Uchwała Nr XLVI/251/2010 Rady Gminy Elbląg z dnia 28 października 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu obrębu geodezyjnego Czechowo.
85. Uchwała Nr XLVII/253/2010 Rady Gminy Elbląg z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu obrębu geodezyjnego Kazimierzowo dotyczącego działki nr 137/1.
86. Uchwała Nr XV / 103 / 2007 Rady Gminy Malbork z dnia 18 grudnia 2007 sprawie uchwalenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork, dla fragmentu obrębu Grobelno.
87. Uchwała Nr XVI/85/2008 Rady Gminy Milejewo z dnia 15 maja 2008 roku w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Milejewo.
88. Uchwała Nr XXII/163/2012 Rady Gminy Elbląg z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu obrębu geodezyjnego Nowe Pole.
89. Uchwała Nr XXIII/200/01 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 24 sierpnia 2001 roku w sprawie miejscowego planu zagopodarowania przestrzennego gminy Gronowo Elbląskie.
90. Uchwała Nr XXIV/201/2013 Rady Gminy Miłoradz z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębach geodezyjnych Gnojewo, Stara Kościelnica, Miłoradz, Mątowy Wielkie przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną w gminie Miłoradz.
91. Uchwała Nr XXV/175/2008 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 16.12. 2008 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Gdańską a wodami Zalewu Wiślanego od działki nr 368/4 do działki nr 642 w Krynicy Morskiej w rejonie portu żeglarskiego przy ul. Gdańskiej.
92. Uchwała Nr XXV/177/2008 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 16.12.2008 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Gdańską a wodami Zalewu Wiślanego od działki nr 368/4 do działki nr 642 w Krynicy Morskiej dla fragmentów terenu położonych na południe od ul. Gdańskiej.
93. Uchwała Nr XXV/178/2008 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 16.12.2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla części centrum miasta.
94. Uchwała Nr XXV/245/2012 Rady Gminy Stegna z dnia 5 listopada 2012 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stegna w części 4 – Stegna III na terenie działek 1247/5 i 1247/6.
95. Uchwała Nr XXVI/190 /2009 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 26.02.2009 roku sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Nowa Karczma (Piaski).
96. Uchwała Nr XXVI/190 /2009 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 26.02.2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Nowa Karczma (Piaski).
97. Uchwała Nr XXVI/239/2005 Rady Miasta Krynica Morska z dnia 14.10.2005 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru nadmorskiego strefy centralnej Krynicy Morskiej.
98. Uchwała Nr XXXI /179/ 2005 Rady Gminy Malbork z dnia 30.06.2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych w obrębie Nowa Wieś.
99. Uchwała Nr XXXI/224/13 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego jednostkę osadniczą Kadyny.
100. Uchwała Nr XXXI/244/2013 Rady Gminy Elbląg z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu obrębu geodezyjnego Kazimierzowo gm. Elbląg.
101. Uchwała Nr XXXII/291/2009 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla części południowej miasta.
102. Uchwała Nr XXXIII/310/10 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Przebrno.
103. Uchwała Nr XXXIV/282/10 Rady Gminy w Miłoradzu z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrebach geodezyjnych Gnojewo, Stara Koscielnica, Miłoradz, Matowy Wielkie przeznaczonego na lokalizacje elektrowni wiatrowych wraz z infrastruktura techniczna w gminie Miłoradz.
104. Uchwała Nr XXXIX/376/2013 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2013 roku sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Junoszyno.
105. Uchwała Nr XXXV/279/2014 Rady Gminy Elbląg z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu obrębu geodezyjnego Władysławowo.
106. Uchwała Nr XXXV/280/2014 Rady Gminy Elbląg z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu obrębu geodezyjnego Janowo.
107. Uwarunkowania i Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego Poszczególnych Jednostek Przestrzennych Gminy Tolkmicko.
108. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański uchwalonego przez Radę Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański uchwałą Nr 67/X/95 z dnia 2 czerwca 1995 roku. Załącznik nr 1A do Uchwały Rady Miejskiej Nr 359/XLIII/2010 z dnia 16 września 2010 roku.
109. Grzybowski M., Bałdyga T. 2011. Inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby korekty granic rezerwatu Pióropusznikowy Jar. UWWM w Olsztynie. RDOŚ w Olsztynie. Olsztyn.
110. Inwentaryzacja ornitologiczna obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Zalew Wiślany PLB280010. 2012. Pod kier. Gromadzkiego M. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska. Warszawa, Elbląg.
111. Zbiór danych przyrodniczych nt. Jeziora Drużno. Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony środowiska w Olsztynie.
112. Plan ochrony rezerwatu przyrody Pióropusznikowy Jar na lata 1997-2016 (archwilany). 1997. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej O. Gdynia.
113. Plan ochrony rezerwatu Ujście Nogatu wg stanu na 30.11.2003. Nieobowiązujący. Opracowany przez Zakład Ornitologii PAN.
114. Plan ochrony rezerwatu Zatoka Elbląska. Praca Zbiorowa. Uniwersytet Gdański.
115. Projekt Planu Zadań Ochronnych obszaru Doliny Erozyjne Wysoczyzny Elbląskiej PLH280029.
116. Projekt Planu Zadań Ochronnych obszaru Ostoja Drużno PLH280028 .
117. Projekt Planu Ochrony rezerwatu przyrody Kadyński Las. Gdynia. 2013. BULiGL O. Gdynia.
118. Projekt Planu Ochrony rezerwatu przyrody Nowinka. Gdynia. 2013. BULiGL O. Gdynia.
119. Projekt Planu Ochrony rezerwatu przyrody Buki Wysoczyzny Elbląskiej. Gdynia. 2013. BULiGL O. Gdynia.
120. Projekt Planu Ochrony rezerwatu przyrody Dolina Stradanki. Gdynia. 2013. BULiGL O. Gdynia.
121. Projekt Planu Ochrony rezerwatu przyrody Buki Mierzei Wiślanej. Gdynia. 2013. BULiGL O. Gdynia.
122. Projekt Planu Ochrony rezerwatu przyrody Kąty Rybackie (wersja robocza).Gdynia. 2013. BULiGL O. Gdynia.
123. Projekt Planu Ochrony rezerwatu przyrody Mewia Łacha (wersja robocza). Gdynia. 2010. BULiGL O. Gdynia.
124. Program Ochrony Środowiska dla gminy Miłoradz do roku 2011 z perspektywą na lata 2012-2015.
125. Program Ochrony Środowiska dla gminy Nowy Staw do roku 2011 z perspektywą na lata 2012-2015.
126. Program Ochrony Środowiska dla gminy Elbląg na lata 2006-2011.
127. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lichnowy na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021.
128. Program Ochrony Środowiska dla gminy Malbork do roku 2011 z perspektywą na lata 2012-2015.
129. Program Ochrony Środowiska dla gminy Młynary na lata 2011 – 2018.
130. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ostaszewo na lata 2011 – 2014 z perspektywą na lata 2015 - 2018.
131. Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020.
132. Program Ochrony Środowiska dla gminy Stare Pole na lata 2004 – 2012.
133. Program Ochrony Środowiska dla gminy Stegna na lata 2010 – 2012 z uwzględnieniem perspektywy 2013 – 2016.
134. Program Ochrony Środowiska dla gminy Markusy. 2005.
135. Program Ochrony Środowiska dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2011 – 2014 z perspektywą na lata 2015 – 2018.
136. Program Ochrony Środowiska dla gminy Sztutowo na lata 2004 – 2011.
137. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem perspektywy 2013 – 2016.
138. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Elbląskiego na lata 2010 – 2013 z uwzględnieniem perspektywy 2014 – 2017.

Kody QR

Stworzyliśmy bazę kodów QR dla atrakcji turystycznych na obszarze Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Elbląsko – Żuławskie.

Wystarczy wczytać kod w terenie, a aplikacja wyświetli informacje o obiekcie.

Dowiedz się więcej o kodach QR