„Koncepcja zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego dla obszaru Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Elbląsko-Żuławskie, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów leśnych"

Finał prac

Finał prac nad koncepcją zagospodarowania turystyczno- rekreacyjnego LKP Lasy Elbląsko-Żuławskie, zawierającą część ogólną i szczegółową wraz z programem działań w zakresie rozwoju turystyki na lata 2017-2035

Zakończono II etap prac

Zakończono II etap prac. Dokumentacja, która powstała w ramach II etapu to :

  1. Diagnoza uwarunkowań i stanu rozwoju turystyki w LKP Lasy Elbląsko-Żuławskie PDF;
  2. Dokumentacja kwestionariuszy i analiza wyników badań kwestionariuszowych turystów (udostępniana tylko w formie papierowej);
  3. Koncepcja i wstępny projekt strony internetowej informującej o rezultatach realizacji projektu (projekt strony - http://elblag.turystyka.lasy.gov.pl/);

SPOTKANIA INFORMACYJNE W GMINACH

Podczas prac nad drugim etapem projektu „Koncepcji zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego LKP Lasy Elbląsko-Żuławskie” przedstawicieleBiura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddziału w Gdyni (Nina Sokołowska) oraz Nadleśnictwa Elbląg (Jarosław Mytych) dzięki uprzejmości władz gminnych brali udział w posiedzeniach Rad Gmin Tolkmicko (dn. 19.05. br.), Sztutowo (dn. 23.06. br.), Elbląg (dn. 24.06. br.), Markusy (dn. 30.07. br.), Milejewo (17.09.

Zakończono pomiary natężenia ruchu turystycznego

Zakończono pomiary natężenia ruchu turystycznego w 7 rejonach (miejscach) LKP wskazanych w etapie I. W każdym z tych miejsc pomiar wykonano w trakcie dwóch tygodniowych okresów, z których jeden obejmował sezon wysoki (lipiec - sierpień), a drugi sezon niski (kwiecień – czerwiec). Pomiary wykonywano od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8 - 20 i zagregowano w przedziałach jednogodzinnych. Badania zostały przeprowadzone w tym samym czasie oraz w trakcie pogody sprzyjającej uprawianiu letnich form turystyki i rekreacji.

Subscribe to Nadleśnictwo Elbląg RSS

Kody QR

Stworzyliśmy bazę kodów QR dla atrakcji turystycznych na obszarze Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Elbląsko – Żuławskie.

Wystarczy wczytać kod w terenie, a aplikacja wyświetli informacje o obiekcie.

Dowiedz się więcej o kodach QR